top of page

Geslacht: Man

Nationaliteit: Nederlandse

Geboortedatum: 24 februari 1997

Opleidingen & ervaring:

  Sportkennis       Pedagogiek      Didactisch

    gebaseerd op feedback & reflectie

Cirkeldiagram.png
Cirkeldiagram 9.png
Cirkeldiagram 8,5.png

RODNEY

HOOGTERP

Beroepsprofiel

 

Het beroepsprofiel docent lichamelijke opvoeding vormt een belangrijk uitgangspunt voor mijn persoonlijke ontwikkeling. De rol van de bewegingsonderwijzer is het voorbereiden, uitvoeren, evalueren en bijstellen van onderwijsactiviteiten. Vakinhoudelijke kennis (verantwoording van de activiteiten), pedagogische bekwaamheden (het creëren van een veilig, stimulerend en ondersteunend leerklimaat) en didactiek (het leerbaar maken van lesinhouden) vormen samen de professionele standaard. Zoals ik heb omschreven in mijn visie, is het van belang dat de sportprofessional kan aansluiten bij de actuele beweegcultuur en de ontwikkelingen in de samenleving. Dat bewegen leuk kan zijn voor iedereen is mijn oprechte overtuiging, ongeacht niveau of motorische vermogens. De kennis en vaardigheden van de docent om dit op de juiste manier aan te bieden en te kunnen aansluiten bij de individuele leerling, is waar een grote uitdaging ligt. 

Ik investeer daarom veel in het zelfstandig blijven ontwikkelen van mijn kennis en bekwaamheden als sportprofessional. In dit portfolio laat ik aan de hand van de 3 pijlers uit het beroepsprofiel zien op welke wijze ik dit doe en wat mij beweegt om elke dag actief bezig te zijn met sport & onderwijs.

BEROEPS

PROFIEL

Figuur: Beroepsprofiel [1]