top of page
VR Goggles

ElkeLeerlingToekomstMaker.

Onderzoek

   Ontdek

      Ontwerp

Computer Circuit Board
Leerlingen aan het werk 23.jpg

Technasiumonderwijs

Technasiumonderwijs

Slimme technologie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij, ook in branches als de zorg en de groene sector. Er blijft grote behoefte aan duurzame en innovatieve oplossingen. Daar zijn goed opgeleide mensen voor nodig. De kracht van het Technasium zit in de samenwerking tussen verschillende partijen, een professionele, lerende en innoverende netwerkorganisatie waarbij co-creatie, waarderend perspectief, vertrouwen en eigenaarschap belangrijk is. Het technasiumonderwijs stoomt havo- en vwo-leerlingen klaar tot nieuwsgierige en succesvolle studenten van bètatechnische studies.

Slimme technologie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij, ook in branches als de zorg en de groene sector. Er blijft grote behoefte aan duurzame en innovatieve oplossingen. Daar zijn goed opgeleide mensen voor nodig. De kracht van het Technasium zit in de samenwerking tussen verschillende partijen, een professionele, lerende en innoverende netwerkorganisatie waarbij co-creatie, waarderend perspectief, vertrouwen en eigenaarschap belangrijk is. Het technasiumonderwijs stoomt havo- en vwo-leerlingen klaar tot nieuwsgierige en succesvolle studenten van bètatechnische studies.

Website achtergrond 2.png

In 2021 ben ik gestart als docent Onderzoek & Ontwerpen binnen het Technasium. Ik heb de ambitie om met mijn expertise op het gebied van coaching en technologische ontwikkeling, een impuls te geven aan het onderwijs van de toekomstige generatie. Leerlingen werken bij Onderzoek & Ontwerpen in projectteams voor échter opdrachtgevers. Zij leren effectiever en flexibeler samenwerken, waarbij vakinhouden betekenis krijgen en samenkomen.

 

De werkstructuur faciliteert tevens het systematisch ontvangen en vragen van (peer)feedback om vervolgens te kunnen reflecteren op het leerproces. Leerlingen ervaren de meerwaarde van feedback, omdat dit hen tot de volgende stap brengt in de richting van innovatieve oplossingen. Het betrekken van leerlingen in dit leerproces en het vergroten van de autonomie, leidt tot een meer duurzame motivatie om te leren en ontwikkelen.

Techniekles

Leerlingen in beeld

Technasium Icon Drone CMYK.png
bottom of page